สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 6 เรื่อง “Chang your environment : ปรับออฟฟิศให้งานรุ่ง ไอเดียปัง” ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาครั้งที่ 24 เรื่อง Happy Brain : เพิ่งพลังความคิด ฟิตพลังสมองเฟิร์ม ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม "การสัมมนาเสริมสร้างบทบาทผู้พิพากษาไทยในประชาคมอาเซียน (ASEAN Judges Training Program) รุ่นที่ 2" เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในอาเซียน (Cybercrime in ASEAN) ประกาศรายชื่อผู้เข้ามีสิทธิเข้ารับการอบรม "การสัมมนาเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ (More Than Standard) รุ่นที่ 2"

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน