สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี (ระดับปฏิบัติการ) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “Happy Relax : ผ่อนกาย คลายเครียด พร้อมสู้งาน” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 22 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรื่อง "มองคอม ผ่านสายตาดี ด้วยวิธีธรรมชาติ" ประกาศรับสมัคร การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 9

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน