Accessibility Tools

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประชาสัมพันธ์โครงการ Knowledge Sharing เรื่อง “Digital Commerce and Corporate Malpractice : Does Crime Travel into the Metaverse?” (พาณิชย์ดิจิทัลและการกระทำโดยมิชอบทางธุรกิจ : อาชญากรรมได้เข้าสู่เมตาเวิร์สแล้วหรือ?) ประกาศรายชื่อโครงการอบรมผู้พิพากษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาคดี ในระบบไต่สวนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น" รุ่นที่ 9 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (อนุญาโตตุลาการ) ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ประกาศรับสมัครโครงการสัมมนา JTI-The Series#4 เรื่อง “สิทธิประชาชนเมื่อถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ (ตอนที่ 2) : มุมมองทางกฎหมาย”

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน