สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ 4 ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 20 ประจำเดือนกันยายน 2562 เรื่อง "ทำงานอย่างไรให้ได้ใจทุก Gen" ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส่งการพัฒนา ครั้งที่ 4 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชั่น) เรื่อง สุขภาพฟิต เสริมสุขภาพจิตดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 3 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง “Professional MC : พิธีกรดี บุคลิกภาพโดน” ประกาศรายชื่อผู้รับทุนปริญญาเอก โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม (เพิ่มเติม)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน