สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 101 (data protection 101) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 20 ประจำเดือนกันยายน 2562 เรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ได้ใจทุก Gen” โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 4 เรื่อง สุขภาพฟิต เสริมสุขภาพจิตดี

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน