สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute
News
ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 22 เรื่อง “Happy Body : มองคอม ผ่านสายตาดี ด้วยวิธีธรรมชาติ” วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 21 เรื่อง Happy Relex ผ่อนกาย คลายเครียด พร้อมสู้งาน ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 5 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง “Change your mindset : ฉลาดคิด พิชิตเป้าหมาย” ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายกับอาชญากรรม เรื่อง Hate Crime : Awareness in contemporary society โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “Happy Relax : ผ่อนกาย คลายเครียด พร้อมสู้งาน”

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน