Accessibility Tools

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ติดต่อเราimage


ที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนน รัชดาภิเษก เขต จตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ล็อบบี้ 025128020
ส่วนช่วยอำนวยการ 025128025-26
ส่วนการคลัง 025128028-29
ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา 025128039-40
ส่วนเทคโนโลยีการฝึกอบรม 025128030
ส่วนกิจการหอพักและอาคารสถานที่ 025128410
วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 025128036-37
วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม 025128042-44
วิทยาลัยการยุติธรรม 025128033
วิทยาลัยวิชาการกฎหมายเฉพาะด้านศาลยุติธรรม 025128424
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร 025128086
ศูนย์วิเทศศึกษา 025128040
 

 อีเมล์

jdrt@coj.go.th

 

 Social

    

https://www.facebook.com/JtiCOJ