สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ติดต่อเรา

 



ที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ถนน รัชดาภิเษก เขต จตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร 10900



โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2512-8020 ต่อ 22

 

 



อีเมล์

jdrt@coj.go.th

 

 



Social