สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ หลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล" รุ่นที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ