สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 22 ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรื่อง "มองคอม ผ่านสายตาดี ด้วยวิธีธรรมชาติ"

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ