สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 5 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง “Change your mindset : ฉลาดคิด พิชิตเป้าหมาย” วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ