สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 21 เรื่อง Happy Relex ผ่อนกาย คลายเครียด พร้อมสู้งาน

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ