สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 28 เรื่อง “Happy Time : ยุ่งอย่างไร...ให้ไม่ยุ่ง”

image Image
image

image Attachment