สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac Pro จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ 2,400 x 1,200 dpi จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ