สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ