สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 73 ภาควิทยากร ศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ