สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ