สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง 601 และห้อง 801 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

image เอกสารแนบ