สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการงานระบบวิศวกรรมอาคารสถาบันฯ และศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2564

image เอกสารแนบ