สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 73 ภาคปฐมนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ