สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันฯ รัชดา และ ศูนย์ตลิ่งชัน

image เอกสารแนบ