สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ คณะที่ 3 ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ