สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเปลียนแปลงประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ คณะที่ 1 ณ สหราชอาณาจักร อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ