สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสุตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 18 คณะ 2 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ