สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมสถาบันฯ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ และศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 63 เดือน พ.ย. 62 - กันยายน 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ