สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันฯ ศูนย์ตลิ่งชัน จำนวน 11 เดือน พ.ย. 62 - ก.ย. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ