สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานวิศวกรรมอาคารสถาบันฯ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ และศูนย์ตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ 2563 พ.ย. - ก.ย.

image เอกสารแนบ