สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมอาคารสถาบันฯ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือและศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน ปีงบประมาณ 2563 พ.ย. - ก.ย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ