สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันฯ และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ