สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ