สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 31 คณะที่ 2 ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ