สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 31 คณะที่ 1 ณ เมืองเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย

image เอกสารแนบ