สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ