สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 4 คณะที่ 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ