สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 คณะที่ 1 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ