สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ คณะที่ 1 ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สหราชอาณาจักรสวีเดน โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ