สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันฯ ศูนย์ตลิ่งชั่น 2 หลังประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 15 พ.ค - 30 ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ