สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตลิ่งชันเป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน

image เอกสารแนบ