สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมชั้น 9 ถึงชั้น 11 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ