สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 10 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ Kyushu University ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ