สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 20 ประจำเดือนกันยายน 2562 เรื่อง "ทำงานอย่างไรให้ได้ใจทุก Gen"

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ