สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 19 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุขทุกลมหายใจ”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ