สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 1 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง "สร้างมุมมองใหม่ ถ่ายภาพง่าย ๆ ด้วย Smartphone

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ