สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 17 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เรื่อง "คนยุคใหม่หัวใจไม่ out ธรรมะ

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ