สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 10 เรื่อง “Change your Personality : ปรับลุคให้คลิก พลิกลุคผู้นำ”

image เอกสารแนบ