สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 7 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง “Change Your Body : การบริหารสุขภาพเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ