สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

- ใบสมัครอุปสมบทตัวจริงขอให้นำมาส่งในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 (การซ้อมขานนาค ครั้งที่ 1)
- ใบสมัครบวชเนกขัมมะฯตัวจริงขอให้นำมาส่งในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (การปฐมนิเทศ)


image เอกสารแนบ