สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “Happy Relax : ผ่อนกาย คลายเครียด พร้อมสู้งาน”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ