สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ ๒ (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง “English for Smart & Smile Service” วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ