สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 26 เรื่อง “Happy Society : สื่อสารอย่างมั่นใจ สร้างความประทับใจด้วยรอยยิ้ม”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ