สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 8 (ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน) เรื่อง “Change your innovation : ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ๔.๐”

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ