สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Training Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 26 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เรื่อง Happy Society : สื่อสารอย่างมั่นใจ สร้างความประทับใจด้วยรอยยิ้ม”

image Attachment